Проекти и инициативи

 

 

        Основната дейност на библиотеката е свързана с осигуряване на библиотечното и научно-информационното обслужване на преподавателите, студентите и докторантите на ИПФ и Колеж-Сливен.

        Библиотечната работа включва: събиране, съхраняване, организиране и предоставяне за свободно ползване на собствени библиотечно-информационни ресурси, както и подпомагане достъпа на потребителите до външни ресурси.  Усилията са насочени към постигане на по-високо качество на информационното осигуряване на учебния процес, провеждан в ИПФ и Колеж-Сливен.

        В следващите страници ще Ви информираме за по-важните инициативи и мероприятия, в които библиотеката е участвала през последните няколко години:

 

 

 

обратно към сайта на библиотеката