Проекти`2009

 

  •         “Биографичен алманах на преподавателите от ИПФ-Сливен”

        През м. януари 2009 г. библиотеката постави  началото на една интересна и полезна инициатива – създаване на алманах на преподавателите от Инженерно-педагогически факултет – Сливен.

        През последните години се налага тенденцията, не само в чужбина, но вече и в България, по-реномираните учебни заведения да издават специални справочници, в които да представят своите преподаватели с биографични данни и с научните им публикации. Информацията, която се събира и съхранява в това направление, е не само уникална, но дава пълна и точна представа за научните постижения на преподавателите от даден университет.

        Във връзка с тази тенденция и с цел подобряване информационните възможности на библиотеката, по отношение на научната продукция на академичния състав, се разработи “Биографичен алманах на преподавателите от ИПФ – Сливен”.

        В Алманаха е събрана възможно най-пълна информация за всички щатни преподаватели, работили и работещи в ИПФ -от създаването на учебното заведение през 1986 г.  до края на 2008 г.

        Информацията за всеки преподавател е представена в две части: биографична и библиографска. Първата част включва кратки биографични данни за лицето, професионалното му развитие до постъпване в ИПФ - Сливен и дейността му във факултета. Библиографската част на Алманаха съдържа над 2 950 библиографски записа с информация: за издадени книги, публикувани студии в периодични сборници, статии в специализирани списания, участия в НИР и научни проекти, регистрирани авторски свидетелства и патенти за изобретения.

        От м. юли 2009 г. алманахът се поддържа в библиотеката като електронна база данни. Периодично тази информация се актуализира. 

 

  •      "Виртуална библиотека"

        През м. октомври 2009 г. към сайта е създадена и виртуална библиотека, но същественото й попълване с ресурси започна през 2010 г. Виртуалната библиотека предоставя достъп до над 600 специализирани информационни портали и подбрани онлайн ресурси: книги, списания, учебници, учебни пособия, справочници и др., представени в пълен текст.

        До момента са обособени: 25 рубрики, съдържащи линкове към ресурси от различни области на знанието, 1 рубрика, осигуряваща бърз достъп до различни периодични издания, и една помощна – за изтегляне на безплатен софтуер, необходим за разглеждане на документите.

       Периодично се прави проверка и актуализация на ресурсите във виртуалната библиотека - премахват се невалидните адреси  и се добавят нови  връзки към ресурси, които представляват интерес за потребителите на библиотеката. 

        Виртуалната библиотека е достъпна от този адрес:  sites.google.com/site/elektronniresursi/home