Проекти`2011

 
 
         През 2011 год. тържествено отбелязахме 25 години от създаването на Инженерно-педагогически факултет - Сливен.
         По повод на юбилея библиотеката участва в следните мероприятия:
  • Издаване на юбилейна книга "25 години ИПФ-Сливен". Книгата съдържа информация за всички по-важни дати и събития, представящи историята, дейността и постиженията на Факултета - от създаването му през 1986 г. до началото на 2011 г.
     www.tu-sliven.com/25_year/BookIPF.html
 
 
 
  •  Създаване на мултимедиен продукт "25 години ИПФ-Сливен" - 40-минутна презентация за учебното заведение.