Проекти`2008 

 

  •      "Уеб сайт на Библиотеката на ИПФ и Колеж-Сливен"  

                            biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/

         Приоритетна цел на университетските библиотеки е тяхната отвореност и достъпност за всички потребители. Все повече се разраства дистанционното библиотечно обслужване и тенденцията потребителите да ползват услугите на библиотеката от дома или от работното си място. Това наложи разработването на функционален библиотечен сайт, който да предоставя информация не само за дейността на библиотеката, предлаганите услуги и новите книги, но и да служи като портал за достъп до електронни ресурси и бази данни с научно-техническа информация. За да бъде полезен на потребителите, сайтът на библиотеката непрекъснато се обновява и допълва с нови ресурси.     

 

 

  •     "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност" - 2008 г.

         През месец април 2008 г. Министерството на културата обяви конкурс за финансова подкрепа на библиотеките по програма “Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност”. 

        По данни на Министерството на културата, в конкурса през 2008 г. са участвали 2110 проекта като одобрение и финансиране са получили само 1058.

        Библиотеката на ИПФ и Колеж-Сливен участва с проект и спечели субсидия на стойност 3 000 лв.  10 % от стойността на проекта са от собствени средства, осигурени от ръководството на ИПФ и Колеж-Сливен. Получената субсидия позволи обогатяване на фонда на библиотеката с 231 нови заглавия, закупени в малка екземплярност (общо 317 тома). Всички нови заглавия са достъпни в читалнята на библиотеката.

 

Списък на закупената литература по проекта  

 

Изложба “Нови книги”: