Проекти`2015

 
  •    Участие в мероприятия по повод честването на 55 години от създаването на Колеж-Сливен.
  •    Обновяване на информацията в юбилейния сайт на Колежа, достъпен на този адрес:
  •     sites.google.com/site/ubileensajtnakolezsliven/
  •     През 2015 г. по проект, финансиран със средства на ИПФ и Колеж-Сливен, в библиотеката бе извършен цялостен ремонт и обновяване на интериора на читалнята.