Проекти`2010

 

                През 2010 г. библиотеката взе участие в следните мероприятия:

  •       Във връзка с отбелязването на петдесетгодишния юбилей на Колежа, със съдействието на преподаватели от учебното заведение, библиотеката подготви фотоизложба „50 години Колеж-Сливен”, експонирана във фоайето на сградата.
  •      Започна подготовка за издаване на „Алманах на преподавателите от Колеж-Сливен”,  с хронологичен обхват 1960-2010 година.
  •     Реализиран е юбилеен сайт, съдържащ информация за историята и постиженията на Висш университетски колеж - Сливен, достъпен на следния адрес:

            sites.google.com/site/ubileensajtnakolezsliven/

  •     Създаден е мултимедиен продукт „50 години Колеж-Сливен” – 20-минутен филм за историята и дейността на Колежа.
  •     За Националната конференция с международно участие "Образователни технологии` 2010"  е създаден мултимедиен продукт„50 години педагогическо образование в Сливен” – филм от снимков материал, представящ историята, развитието и постиженията на ИПФ и Колеж-Сливен.