Проекти`2012-2014

 
  •     Оптимизиране на библиотечната дейност;
  •     Автоматизация на библиотечните каталози. 
  •     През периода стартира присъединяване на библиографските записи на библиотеката към електронния каталог на Библиотечно-информационния център на Технически университет-София. Приоритетно се включват книгите, издадени след 2000 год.
  •     biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/jeljektronjen-katalog/